Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter om støy og hørselsskader

  • 2. nov 2022Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Hørselskader er en av de største yrkesskadene i bilbransjen, så her er det stort potensiale for å gjøre forbedringer. 
En hørselskade er irreversibel, men det er likevel tiltak som kan bedre livssituasjonen. Det viktigste er å forebygge så mye en kan.

Vi har invitert Høvik hørsel v/ Håvard K. Hammer Autorisert audiograf til å dele sin kunnskap om å forebygge støy og gi råd om hva en kan gjøre når skaden har skjedd.

Vel møtt!

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.