Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Avgiftssmell i statsbudsjettet for 2023, hva kan vi forvente i årene som kommer?

  • 7. des 2022Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Avgiftssmell i Statsbudsjettet for 2023, hva kan vi forvente i årene som kommer?

Det var mange og store endringer for bilavgiftene i Statsbudsjettet for 2023. I tillegg er det en rekke signaler på veien videre, både innen personbil og tungbil. Spørsmålet er hva dette betyr, og hvordan veien videre blir.

Blir bilen igjen en melkeku for statskassen, eller er det viktigere å få ned utslippene?

Velkommen til frokostmøte 7. desember.

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.