Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: "Statsbudsjettet 2023 - regjeringens forslag"

  • 12. okt 2022Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Elbilene er statsbudsjettets store taper 

Elbil-mva, vektavgift, omregistreringsavgift, bompenger osv., i regjeringens forslag til statsbudsjett er elbilene taperen. En ting er at det stikker kjepper i hjulene for det grønne skiftet, en annen at det er ekstremt uforutsigbart.  

Når regjeringen i revidert nasjonalbudsjett varslet om innføringen av elbil-mva var viktigste begrunnelse forutsigbarhet. Kundene skulle vite hva de skulle forholde seg til når de bestilte elbil. Da er det svært merkelig at de innfører en helt ny vektavgift som rammer elbilene.  

Når regjeringen i tillegg foreslår store økninger i engangsavgiften og kutt i vektfradraget for plug-in-hybrider er det åpenbart at denne regjeringen skulle "ta" nybilene denne gang. Det som er merkelig og overraskende er at denne politikken vil ikke bidra til en grønnere og sikrere bilpark, snarere tvert imot. Konsekvensene er færre solgte nye biler, og dermed en eldre bilpark.  

For kundene er dette helt håpløst. På grunn av geopolitiske forhold, alt fra krig i Ukraina til chip-mangel, er leveringstiden på nye biler ekstraordinær lang. Det igjen medfører at svært mange får en ubehagelig overraskelse. Og, som nevnt, det er ekstremt merkelig nå regjeringen varslet om elbil-mva tidlig under begrunnelse av å sikre forutsigbart.  

I media omtales forslagene som rekkeviddeavgift, kortslutning, sjokkerende osv som kommer fra en "dieselregjering". NBF kan tilslutte seg de fleste av disse beskrivelsene.  

Det vil arbeides hardt fremover for å rette opp i dette. Elbiløkningene har vi godt håp om at kan snus, vi er mer usikre på resten. 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.