Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Miljøfyrtårn presenterer nyheter

  • 14. sep 2022Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

NBF har i mange år hatt et godt samarbeid med Miljøfyrtårn. De har vært flinke til å fornye seg hele tiden. Vi har invitert Jan Halvor Bransdal og Anders Lilleheim Vik til å presentere nyheter fra Miljøfyrtårn.
Jan Halvor vil fortelle om de nye felleskriteriene til Miljøfyrtårn.
Anders vil presentere Miljøfyrtårn sitt klimaregnskap, og si litt om hvorfor mange virksomheter ønsker et klimaregnskap for egen drift.

Er dere Miljøfyrtårnsertifisert, eller vurderer dere å bli det? Eller er du bare opptatt av bærekraft? Uansett kan dette møte være noe for deg.

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.