Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter "Derfor skal du ta inn flere lærlinger! "

  • 18. mai 2022Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Bilbransjen har potensial for å ta inn flere lærlinger. Sammenlignet med for eksempel industrien tar vi inn en mindre andel av de som søker læreplass. Læreplass er også helt vitalt for rekrutteringen til faget. Det er nå du skal begynne å lete etter dine neste lærlinger.  

Onsdag 18. mai kl 09:00 arrangerer NBF frokostmøte for medlemmene om hvordan et verksted kan ta inn flere lærlinger og hvorfor det er avgjørende for rekrutteringen til bilfagene.  


Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.