Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter "Nye pensjonsregler"

  • 19. jan 2022Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Regjeringen la 18. juni 2021 frem lovforslag om at alle ansatte i privat sektor skal få pensjonssparing fra første krone. De foreslo samtidig å innføre nye regler for hvem som skal inkluderes i bedriftens pensjonsordning. Endringene i lovverket var i utgangspunktet foreslått å gjelde fra 01.01.2023.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadja Tajik uttalte 2. desember 2021 at regjeringen har besluttet å fremskyve innføringstidspunktet for pensjon fra første krone til 1. januar 2022.

NHO Pensjon

NHO Pensjon er en attraktiv fordel for våre medlemmer. Tjenesten er levert av Storebrand, som også har laget en informativ informasjonsside som oppdateres fortløpende.

Siden er en god informasjonskilde og vi anbefaler alle medlemmer om å ta en titt på denne. Les mer om endringene her: Pensjon fra første krone.

Storebrand vil ivareta alle sine eksisterende kunder og vil informere om hvordan endringene påvirker deres bedrift.

På dette frokostmøte deltar Carry Solie, pensjonsekspert i Storebrand. Hun vil orientere om endringene og hva det betyr for din bedrift. 

Frokostmøte 19012022 Carry Solie pensjonsekspert Storebrand.jpgCarry Solie. Foto: Storebrand

 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.