Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: "Hva vet vi om nytt sentralt skaderegister?"

  • 21. des 2022Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Her prøver vi å gi en liten oppdatering om hva vi vet så langt rundt etableringen av et nytt sentralt skaderegister.
  • Kommer registeret? Og i så fall når?
  • Hvem skal drifte det?
  • Hvor vil det bli plassert?
  • Hvilke opplysninger blir tilgjengelige?
  • Hva vil det koste å slå opp i registeret?
  • Hvilke kjøretøy omfattes?

Alt dette og mer til vil vi komme innom.

Vel møtt!

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.