Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: "Hva vet vi om nytt sentralt skaderegister?"

  • 21. des 2022Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Foto: Unsplash.com/NBF

Her prøver vi å gi en liten oppdatering om hva vi vet så langt rundt etableringen av et nytt sentralt skaderegister.
  • Kommer registeret? Og i så fall når?
  • Hvem skal drifte det?
  • Hvor vil det bli plassert?
  • Hvilke opplysninger blir tilgjengelige?
  • Hva vil det koste å slå opp i registeret?
  • Hvilke kjøretøy omfattes?

Alt dette og mer til vil vi komme innom.

Vel møtt!

  • Knut Ole Magistad
  • Fagsjef servicemarked, skade og lakk

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.