Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter "Grønt Landtransportprogram"

  • 25. mai 2022Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Temaet for frokostmøtet 25. mai er Grønt landtransportprogram hvor NBF er medlem og en rekke lastebilleverandører er med som partnere.

Grønt landtransportprogram skal bidra til å forsere det grønne skiftet innen næringstransporten

  • Halvering av klimagassutslippene fra transport innen 2030
  • Utrulling av lav- og nullutslippsteknologi på lette- og tunge kjøretøy og maskiner
  • Økt bruk av elektrisitet, biodrivstoff og hydrogen som energibærer
  • Økt tilgjengelighet på lade- og fylle-infrastruktur for næringstransport

Det er mange gode initiativer som er igangsatt innen transportsektoren - dette får du mer om i frokostmøtet hvor du treffer prosjektleder Ingelin Noresjø.

Les mer om Ingelin Noresjø og Grønt Landtransport program her >

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.