Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter " Hva er Arbeidsmiljøportalen?"

  • 26. jan 2022Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Arbeidsmiljøportalen er en ny portal for hjelp til å jobbe mer systematisk med arbeidsmiljøet. Portalen inneholder to nye verktøy, utviklet for bilbransjen. Før jul presenterte STAMI "En bra dag på jobb" og nå vil vi presentere det andre verktøyet: Arbeidsmiljøhjelpen.  

Verktøyet er utviklet sammen med bransjen og bygger på statistikk.

Her er noen tall:

28% oppgir at sykefravær skyldes forhold på jobben
58% er utsatt for hudkontakt med kjemikalier
66% kan puste inn støv og kjemikalier

Et godt arbeidsmiljø er lønnsomt!

Vi får besøk av Abbas Sharifian, seniorrådgiver fra Arbeidstilsynet, som vil presentere Arbeidsmiljøhjelpen som er det siste nye verktøyet som er laget for bilbransjen.


Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.