Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter "NBF Tilstandsrapport for brukte biler"

  • 28. sep 2022Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Under Bilbransjens dager i mai lanserte vi den nye NBF Tilstandsrapport for brukte biler. I vårt digitale frokostmøte onsdag 28. september tar vi en gjennomgang av den nye tilstandsrapporten, og ser samtidig på erfaringer og brukertall siden lanseringen i mai.

Husk at en god tilstandsbeskrivelse og varedeklarasjon ved salg av bruktbil er det beste og viktigste grunnlaget for å unngå uklarheter og diskusjoner knyttet til reklamasjon- og garantisaker, og er det beste utgangspunktet for å skape fornøyde kunder og et langvarig godt kundeforhold.

Ta med deg kaffekoppen og bli med på vårt digitale frokostmøte onsdag 28. september kl. 09.00.

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.