Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: "Vekk bilinteressen hos ungdom med NBFs roadshow"

  • 30. nov 2022Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

NBF har en egen lastebil med bilinspirasjon. Lastebilen går land og strand rundt for å vekke bilinteressen hos ungdom. Målet er å få flere til å velge bilfag.

Men roadshowet er også en tilrettelegger for lokalt bransjesamarbeid, og samarbeid mellom skole, opplæringskontor og bilbransjen.

På frokostmøtet onsdag 30. november kl 09:00 kan du høre mer om vårt svært populære roadshow.

Velkommen! 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.