Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Kommer det veiprising?

  • 1. feb 2023Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Skal vi i fremtiden betale noen kroner for hver kilometer vi kjører? Skal det koste skjorta å kjøre i rushen inn og ut av de store byene? Et utvalg har sett på forskjellige former for veiprising. Deres første rapport er klar, og kan kanskje indikere veien videre.

Veiprising vil mange hevde er fordelaktig på mange måter. Men kanskje den viktigste grunnen til at temaet er aktuelt nå er elbilene. Elbilene betaler ikke veibruksavgift, en avgift som legges på pumpeprisen. Når stadig større deler av bilparken fyller med stikkontakten fremfor pumpen medfører det et stort inntektstap for staten.

Rapporten skisser ulike former for veiprising. Disse konseptene vil legges frem i frokostmøtet, og vi drøfter hvor realistiske de ulike alternativene er.

 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.