Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Hvordan har det gått med NHO Pensjon hittil i år, i et år med økte renter og høy inflasjon?

  • 1. nov 2023Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Foto: Unsplash.com/NBF

Hold deg oppdatert på hva som skjer i markedet med vår samarbeidspartner Storebrand som forvalter NHO Pensjon.

Ida Hallin Henriksen, fagansvarlig kapitalforvaltning i Storebrand, vil gi oss et innblikk i hvordan Storebrand forvalter pensjonskapital i et krevende marked.

Inflasjonen i USA har falt fra 9 til 3 prosent, kjerneinflasjonen holder seg fortsatt høy og industribarometrene i Europa har falt videre og i Kina har uroen i eiendomsmarkedet blusset opp. Vi tror de globale vekstutsiktene vil ned fremover.

Hvordan vil dette påvirke din pensjon? Storebrand jobber med å gi NBFs medlemmer god og bærekraftig avkastning over tid. I webinaret vil vi snakke om disse viktige temaer og hva det betyr for deg som bedriftsleder/ansatt og NHO Pensjon.

Storebrand er den ledende aktør i det nordiske markedet for pensjon og langsiktig sparing og en viktig medlemsfordel for NBF-medlemmer.

------------------------------------------------

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.

Erik Ramelow Lillejord

Direktør økonomi og forretningsstøtte

Medlem og arbeidsliv