Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: "Fra skoleelev til fagarbeider"

  • 4. okt 2023Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Bilbransjen jobber ustanselig med rekruttering til bilfagene. Hvordan motivere ungdom til å velge bil?
Bransjen har allerede i mange år hatt en omstilling til el-bil og nye teknologier. Utfordringene videre er å få inn lærlinger til verkstedene, også for å kunne håndtere en rivende teknologisk utvikling.

Selv i en spennende bransje taper vi terreng for søkning til våre fag.

I nordområdene har vi nedgang i søkertall. Det er ulike utfordringer i regionene, og vi er ytterst sårbare for å miste teknisk personell. 

Delta på neste NBF morgenmøte, og bli med i debatten. Vi er nødt til å stå sammen for å sikre god rekruttering til bilfagene.

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.