Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Hva er de viktigste endringene i arbeidsmiljøloven fra 1. januar 2024 du som arbeidsgiver må være klar over?

  • 8. nov 2023Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

De nye bestemmelsene som trer i kraft fra 1. januar 2024 vil få stor betydning når konsern sier opp ansatte grunnet virksomhetens forhold. Det vil bli et utvidet arbeidsgiveransvar ved omstrukturering og nedbemanning i konsern. Bakgrunnen for dette er å styrke arbeidstakernes vern. Plikten til å tilby annet passende arbeid blir utvidet til å gjelde i hele konsernet, og det samme vil gjelde fortrinnsretten til ny stilling etter oppsigelse. Dette vil bli ressurskrevende for arbeidsgivere i konsern, og vil kreve gode oversikter med korrekte og oppdaterte data om de ansatte i konsernet til enhver tid.

Vi vil i frokostmøtet gå nærmere inn på disse endringene og hva som vil kreves av arbeidsgivere i konsern.
---------------------------------------------------------

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.