Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: "Hvordan forebygge mobbing"

  • 10. mai 2023Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Dessverre har bilbransjen høy forekomst av mobbing. I Trivselsundersøkelsen som BIL og NBF gjennomførte i fjor oppga 8,6% at de selv hadde opplevd mobbing siste 12 måneder og 14,6 % oppga at de hadde observert mobbing. Disse tallene samsvarer med tall fra STAMI.

Vi vil i frokostmøtet gjennomgå hvordan en kan kartlegge risiko for mobbing og hvordan en kan jobbe godt med forebygging. Brudd på retningslinjer må få konsekvenser og dette er et ledelsesansvar.

Vi vil også snakke om hvordan en skal håndtere et varsel om mobbing eller trakassering.

Vel møtt!

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.