Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Bærekraft

  • 14. jun 2023Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Foto: Unsplash.com/NBF

Hva betyr det å jobbe med bærekraft? Er det mulig å bli klimanøytral?

Bilbransjen har jo alltid vært opptatt av å tilpasse seg markedet, ta vare på ansatte og redusere ressursbruk(effektivisering). Det å jobbe med bærekraft er å ha kontroll på bedriftens påvirkning på mennesker, natur og økonomisk utvikling.

På frokostmøtet 14. juni vil vi ta overnevnte spørsmål og en gjennomgang av NBFs Bærekraftsguide, et malverk alle medlemmer har tilgang til.

Vel møtt!

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.

Heidi Chr. Lund

HMS- og kvalitetssjef

Samfunn og kvalitet