Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Det bilpolitiske 2024

  • 20. des 2023Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Foto: Unsplash.com/NBF

I dette frokostmøtet tar NBF en titt inn i krystallkula for det bilpolitiske 2024. Hva vet vi, hva tror vi og hva håper vi?

Stortinget har nettopp vedtatt Statsbudsjettet for 2024 og tidene er tøffe. Hvordan ser bilbransjen på fremtiden? Hva betyr budsjettgulerøttene til elektrifisering av tungtransporten – og pisken over dieselvarebilene?

Med krevende tider, vet vi at rammevilkårene og bilavgiftene betyr mye for driften i bransjen. Samtidig er 2024 er siste år på veien før 2025-målet, og det siste året vi har ESA-godkjenning for mva-fritak opptil kjøpsbeløp på 500 000 kroner. Hva skjer med elbilmomsen etter dette? Og hvordan jobber NBF med de foreslåtte lovendringene for leasing?

Neste høst kommer det siste statsbudsjettet før regjeringen Støre skal be om fornyet tillitt ved Stortingsvalget i 2025. Vil vektavgiften øke? Kommer det engangsavgift for tunge kjøretøy? Og hvem vinner den politiske kampen om bilavgiftene på forhandlingsbordet?

Bli med på årets siste frokostmøte i NBF. Vi lover svar på i alle fall noen av spørsmålene.
-----------------------------------------------------------------

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.

Ida Krag

Leder næringspolitikk

Samfunn og kvalitet