Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter "SERMI - nye krav til bilverksteder"

  • 21. jun 2023Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Ifølge nye EU-regler som gjelder fra 1. august 2023, må uavhengige aktører i bilbransjen som bilverksteder og deres ansatte, godkjennes for å kunne få tilgang til sikkerhetsdata fra kjøretøyprodusenter.

Dette inkluderer teknisk informasjon og informasjon om feilkoder og diagnostiske data som er nødvendig for å reparere og vedlikeholde kjøretøy som er utstyrt med sikkerhetssystemer og andre avanserte teknologier.

Mange har hørt begrepet SERMI (Security-Related Vehicle Repair and Maintenance Information), men det har vært noe begrenset informasjon tilgjengelig.

NBF har en samarbeidsavtale med Kiwa som onsdag 21. juni gjennomfører et medlemsmøte om ordningen og hvordan du og ditt verksted kan bli sertifisert.

Kiwa er et selskap som leverer tjenester innen testinginspeksjon og sertifisering

Velkommen til frokostmøte! 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.