Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Hvordan få flere fagarbeidere?

  • 22. feb 2023Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Rekruttering, rekruttering og atter rekruttering var mantraet i mange år. Problemstillingen er langt mer nyansert.  

Å få flere til å velge bilfag er åpenbart viktig. 1. mars er det søknadsfrist. Å arbeide for å informere og inspirere unge mennesker til å velge bil er ikke en spurt, men en maraton. Noe bransjen bør jobbe med kontinuerlig. 

Å ta inn flere lærlinger er også viktig. Bilbransjen har etter hvert blitt bedre, men det er potensial til å ta inn enda flere. 

Fra lærling til fagarbeider som trives i bilbransjen er en utfordring. Opplæring, motivasjon og oppdragelse er ressurskrevende for et verksted. Men helt nødvendig. 

Beholde fagarbeideren lengre i produktive stillinger sliter bilbransjen med. Sammenlignet med andre håndverksbransjer mister vi for mange for fort. Visste du at vi egentlig har utdannet flere fagarbeidere enn bransjen trenger bare siste ti-tolv år? Likevel har vi for få.

Alt dette får du høre mer om på frokostmøtet 22. februar.  

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.