Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter "Nasjonal ladestrategi"

  • 25. jan 2023Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Mer enn hver femte personbil på norske veier er nå elektrisk og av varebilene som selges er hver femte bil også elektrisk.

Selv om salget av elektriske tyngre kjøretøy foreløpig er relativt beskjedent, så er andelen også her raskt økende. Et sentralt spørsmål for videre vekst i elbilparken er utbyggingstakten på ladeinfrastrukturen.

Samferdselsdepartementet la i desember i fjor fram en Nasjonal ladestrategi. I frokostmøtet 25. januar ser vi litt overordnet på hva dette innebærer.

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.