Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Avvikshåndtering

  • 25. okt 2023Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Foto: Unsplash.com/NBF

Det hjelper ikke bare å ha gode systemer for å melde avvik, men det kan være en forutsetning for å få til et system hvor alle i virksomheten melder avvik og følger opp i etterkant.

Det er flere som kaller avvikssystemet for forbedringssystem. Det er forbedring vi er ute etter, men for å klare det må en se på hva som enten går galt, nesten galt eller som kan gjøres bedre.

For å få til en god avvikshåndtering må en ha en god avvikskultur. Equinor er et selskap som setter sikkerhet og forbedring høyt på agendaen. Kristian Gould fra Equinor, deler hvordan de jobber med avvikshåndtering. 

Få noen tips og bli inspirert - velkommen til frokostmøte 25.10!

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.

Heidi Chr. Lund

HMS- og kvalitetssjef

Samfunn og kvalitet