Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Bruktbileksport - mulighet eller trussel?

  • 27. sep 2023Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Foto: Unsplash.com/NBF

I løpet av sommeren har det vært et økende fokus på eksport av brukte biler, og NBF følger utviklingen tett.

For noen år siden så vi på bruktbileksport som en mulig "sikkerhetsventil" dersom det grønne skiftet i Norge skulle medføre at vi fikk et overskudd av brukte fossildrevne biler. Når den fossildrevne bruktbilen i 2023 står seg godt og er populær i et bruktbilmarked på høygir, kan man spørre seg om kraftig økende bruktbileksport er en mulighet eller en trussel for bilbransjen i Norge.

Fyll kaffekoppen og bli med i vårt digitale frokostmøte onsdag 27. september kl. 09.00, hvor vi ser på utviklingen i bruktbileksporten.  

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.

Tore Rylander

Fagsjef bilsalg

Drift og utvikling