Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter "Nå kommer 95 oktan E10 - Hva må jeg som forhandler og verksted vite?"

  • 29. mar 2023Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

I løpet av våren blir det økt innblanding av bioetanol i 95 oktan bensin.

95% av den norske bilparken som benytter bensin som drivstoff kan kjøre på det 95 E10, men hva med de resterende 5%?

Vær litt bedre rustet til å svare på kundehenvendelser!

Hva er nytt?
Hvordan merkes drivstoffpumpene?
Hvor finnes info om hvilke biler og drivstoffkvalitet?

Vi har fått med oss fagsjef Kjartan Berland i Drivkraft Norge til å gi en orientering på frokostmøtet 29. mars kl 0900.

Velkommen! 

 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.