Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Bransjenorm for vurdering av unormal slitasje

  • 29. nov 2023Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

I 2021 ble ny Bransjenorm for vurdering av unormal slitasje ved tilbakelevering av leasing- og leiebiler lansert, i samarbeide med Forbrukerrådet og FINFO.

Mange har tatt den nye bransjenormen i bruk, men fortsatt ser vi at utbredelse og bruk av dette viktige verktøyet har forbedringspotensial.

Fyll kaffekoppen og få gode tips og innspill om viktigheten og fordelene ved å ta i bruk bransjenormen i vårt digitale frokostmøte onsdag 29. november kl. 09.00.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.