Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: "Lønnsoppgjøret 2023 – innspill til de lokale forhandlingene"

  • 31. mai 2023Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Forhandlingssjef Hans Tore Hagland avholder et nytt frokostmøte om de lokale forhandlingene i bilbransjen 31.05.23.

En del av medlemsbedriftene er allerede i gang, men flere har ennå ikke startet.

Vi vil gi nærmere informasjon om meklingsresultatet i mellomoppgjøret, samt gi mer utfyllende info om de lokale forhandlingene.

Vi gir også nærmere tips om hva som kan vektlegges i de lokale forhandlingene. Det er den enkeltes bedrifts situasjon som skal gi grunnlaget for eventuelle lokale lønnstillegg. Det betyr at det er bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne som skal vektlegges. Hva betyr lønnsrammen i årets lønnsoppgjør ? Og hva er et "overheng"….?

Og alltid viktig å skrive en riktig protokoll – enten ved oppnådd enighet eller ved en eventuell uenighet.

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.