Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Kort om endringene i forbrukerkjøpsloven

  • 6. mar 2024Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Foto: Unsplash.com/NBF

Vi vil i frokostseminaret kort gjennomgå endringene i forbrukerkjøpsloven som gjelder fra og med 1. januar 2024. Det er fortsatt for tidlig for oss å uttale oss om den eksakte rekkevidden av endringene og hvilken betydning disse har for bilbransjen. Dette da regelverket vil bli supplert av rettspraksis mv. Vi vil imidlertid kunne dele relevante problemstillinger vi har avdekket samt de erfaringene vi har gjort oss.

------------------------------------------------------------

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken i bekreftelsen som kommer umiddelbart etter påmelding, samt i en påminnelse som sendes ut 30 minutter før møtet. Ved hjelp av lenken får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter. Husk å sjekke mappe for søppelpost om du ikke finner dette i innboksen!

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene en uke frem i tid. 

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat eller ved å be om ordet.

Mia Cecilie Lindstad

Advokat

Drift og utvikling