Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Datasikkerhet

  • 7. feb 2024Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Er du bekymret for din online sikkerhet? Hvordan  man best beskytter sine data i den digitale verden?

Dette møtet gir deg gjennom et eksempel fra virkeligheten, informasjon om truslene på nettet og hvordan du kan styrke din digitale beskyttelse.

Det vil også bli gitt noen praktiske råd mhp styrking av  passord, hvordan gjenkjenne og unngå phishing og beredskapsplaner som bør være på plass.

------------------------------------------------------------

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat eller ved å be om ordet.