Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Hvordan innrapportere årsoppgaven

  • 14. feb 2024Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Foto: Unsplash.com/NBF

Årsoppgavene ble sendt ut til NBFs medlemsbedrifter onsdag 14. februar. Frist for innrapportering er 28. februar.

Årsoppgaven danner grunnlag for medlemskontingenten. På dette frokostmøtet viser vi deg hvor og hvordan du kan innrapportere årsoppgaven.

Dette er svært nyttig informasjon for daglige ledere og lønnsansvarlige, samt våre nye medlemsbedrifter.

Velkommen! 

------------------------------------------------------------

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat eller ved å be om ordet.

  • Marina Marcussen
  • Medlemskonsulent