Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Krav til SERMI-sertifisering innen 01. februar

  • 17. jan 2024Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Gjennom SERMI skal frittstående service- og skadeverksteder, dekkverksteder og bilglassmestere få tilgang til sikkerhetsrelatert reparasjons- og vedlikeholds- informasjon direkte fra bilprodusentene.

Også merkeverksteder berøres siden SERMI er nødvendig for at de skal kunne jobbe med andre bilmerker.

Vi vil i frokostmøtet gå nærmere inn på hvilke arbeidsoppgaver som kommer inn under godkjenningsplikten, hvordan man går frem for å sertifisere seg og hvilke krav til rutiner som følger en slik sertifisering.

Vi er så heldige å ha fått med oss Roar Vabog Gudbrandsen fra KIWA. Roar vil gjennomgå hvordan man går frem for å sertifisere gjennom dem.

Det vil bli muligheter for å stille spørsmål.

------------------------------------------------------------

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat eller ved å be om ordet.