Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Formidlings- og kommisjonssalg

  • 21. feb 2024Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Dersom du som forhandler opptrer som mellommann for en av dine kunder må du være bevisst på om du selger bilen i kommisjon eller ved formidlingssalg.

Dette da det foreligger noen vesentlige forskjeller mellom disse to salgsformene.

Forskjellene går blant annet på bilforhandlerens ansvar ved salg til forbruker etter forbrukerkjøpsloven, samt at dette har betydning for hvordan du som forhandler behandler salget regnskapsmessig, utstedelse av salgsdokument (faktura) og i forhold til merverdiavgift.

Frokostmøtet onsdag 21. februar 2024 vil belyse disse forholdene knyttet til de ulike mellommannsformene.
------------------------------------------------------------

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat eller ved å be om ordet.