Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter om nedbemanning

  • 24. jan 2024Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Det finnes flere årsaker til at virksomheter ser seg nødt til å gjennomføre en nedbemanning. Det kan være situasjoner der man må nedbemanne for å overleve, eller at endringer i marked eller strategi gjør det nødvendig med ansatte som innehar en annen kompetanse. I frokostmøtet neste uke vil vi ta en gjennomgang av forhold som kan gi virksomheten saklig behov for å nedbemanne, hvordan man skal trå riktig i forhold til utvelgelseskretser og utvelgelseskriterier, samt hva som er viktig å huske på i en nedbemanningsprosess.

------------------------------------------------------------
Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat eller ved å be om ordet.