Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Lønnsoppgjøret 2024 - LO har fattet vedtak om et forbundsvist oppgjør

  • 28. feb 2024Kl. 09:00–10:00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

Foto: Unsplash.com/NBF

LO har i sitt representantskapsmøte denne uken vedtatt at årets lønnsoppgjør blir et forbundsvist oppgjør.

Dette innebærer at lønnsoppgjøret begynner med de såkalte frontfagsforhandlingene. Fellesforbundet og Norsk Industri (arbeidgiverorganisasjonen for industribedriftene i privat sektor) begynner forhandlingene 15.03. NBF begynner våre forhandlinger med Fellesforbundet (Biloverenskomsten) 17.04. Forhandlingene om bilselgeravtalene blir avholdt i mai/juni.

I år er det viktig å allerede så tidlig som mulig begynne en god dialog med de tillitsvalgte. Forbered dere godt, og gi så mye informasjon som mulig om det forestående lønnsoppgjøret.

Vi beskriver også hva LO har lagt vekt på i sitt vedtak. Penger og reallønnsvekst. Høyrere lønnstillegg enn antatt prisstigning….Hva betyr det ?

Vi gir også nærmere tips om hva som kan vektlegges i de lokale forhandlingene når disse begynner primo mai. Det er den enkeltes bedrifts situasjon som skal gi grunnlaget for eventuelle lokale lønnstillegg. Det betyr at det er bedriftens økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne som skal vektlegges. Hva betyr lønnsrammen i årets lønnsoppgjør ?  Hva er et "overheng"….? "

------------------------------------------------------------

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat eller ved å be om ordet.

Hans Tore Hagland

Advokat/Forhandlingssjef

Medlem og arbeidsliv