Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Når ansatte har avhengighetsproblemer

  • 31. jan 2024Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Vi har invitert Camilla Lynne Bakkeng, fag- og kommunikasjonsleder i Akan kompetansesenter til å fortelle hvordan de kan bistå virksomheter til å ta tak i utfordringer når ansatte har et avhengighetsproblem.

Hva gjør du dersom en ansatt drikker eller spiller for mye?

  • Konkrete tips til hva din virksomhet kan gjøre for å forebygge og håndtere rusproblematikk
  • Hva slags hjelp kan du få fra Akan kompetansesenter?

------------------------------------------------------------

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat eller ved å be om ordet.