Innhold

HMS e-læring for ledere

  • Gratis for NBF-medlemmer

Arbeidsmiljølovens § 3-5, krever at arbeidsgiver skal ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Som NBF medlem får du tilgang på et gratis nettkurs.

Opplæringsprogrammet består av filmer, tekst og oppgaver. Kurset tar blant annet for seg ulike roller og lovkrav knyttet til HMS-arbeid i bilbransjen. Kurset er bransjerettet og skal passe for de fleste av NBFs medlemmer. 

Nettkurset er enkelt å gjennomføre i en hektisk hverdag. En kan starte og fortsette senere. 

Kravet er at øverste leder skal ha dette kurset, men NBF anbefaler at alle med personalansvar tar kurset. Har du noen nye i lederrollen, bør kurset gjennomføres.

NB! God HMS er lønnsomt.

På slutten av kurset må en bestå en test. Etter gjennomført kurs mottar deltaker kursbevis og en kopi av kurset som kan brukes som oppslagsverk i ettertid.