HMS e-læring for ledere og for ansatte

  • Gratis for NBF-medlemmer

Arbeidsmiljølovens § 3-5 krever at arbeidsgiver skal ha opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Arbeidsmiljølovens § 3-2 (1): For å ivareta sikkerheten plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstakere er kjent med og har opplæring innen farene på arbeidsplassen. NBF-medlemmer har tilgang til et gratis nettkurs både for arbeidsgivere og ansatte.

Opplæringsprogrammet består av filmer, tekst og oppgaver. Kurset tar blant annet for seg ulike roller og lovkrav knyttet til HMS-arbeid i bilbransjen. Kurset er bransjerettet og skal passe for de fleste av NBFs medlemmer. 

Nettkurset er enkelt å gjennomføre i en hektisk hverdag. En kan starte og fortsette senere. 

Kravet er at øverste leder skal ha dette kurset, men NBF anbefaler at alle med personalansvar tar kurset. Har du noen nye i lederrollen, bør kurset gjennomføres.

NB! God HMS er lønnsomt.

På slutten av kurset må en bestå en test. Etter gjennomført kurs mottar deltaker kursbevis og en kopi av kurset som kan brukes som oppslagsverk i ettertid.