Miljøfyrtårn på 1-2-3 (modul 1 oktober 2024)

 • 8. okt 2024Kl. 13:00–14:00
 • NBF medlem kr 9.000,- eks mva Ikke medlem kr. 10.000,- eks mva inkl. kursmateriell Faktureres ved påmelding

En enkel og kostnadseffektiv vei til Miljøfyrtårn. I løpet av fire 1 times moduler og deltakelse i nettverk, vil deltakerne ha innført miljøledelse i egen virksomhet i løpet av de 4 til 5 ukene kurset varer.

Nå er det mulig å innføre miljøledelse i samsvar med Miljøfyrtårn sine krav på en enkel måte. Utgangspunktet er en nyutviklet metodikk, en pedagogisk og ubyråkratisk tilnærming, for å innføre miljøledelse raskere og mer kostnadseffektivt i forhold til en vanlig fremgangsmåte.

Sertifiseringsprosesser har tradisjonelt tatt tid og kostet mye, både i form av egeninnsats og konsulenthonorar. Men når konsulenten er ferdig, forsvinner ofte også spisskompetansen. Derfor tilbyr MobMan AS nå et eget kursopplegg som gjør virksomheten i stand til å innføre miljøledelse og klargjøre til sertifisering på 1-2-3.

Via moduler på ca. 1 time og ved å delta i et nettverk, vil deltakerne ha innført miljøledelse i egen virksomhet i de 4 til 5 ukene kurset varer. Med kurset er det utarbeidet ulike verktøy som oppfyller Miljøfyrtårn sine nye felleskriterier og aktuelle bransjekriterier.

Etter hver modul sendes arbeidsoppgaver knyttet til Miljøfyrtårn sine praktiske styringsverktøy som sikrer kontinuerlig forbedring. I modulene gjennomgås valg av vesentlige miljøaspekter, mål og delmål, lage en miljøpolicy, utarbeider en plan for tiltak, innrapporterer, evaluerer måloppnåelse og til slutt gjennomføre korrigerende tiltak.

Deltakerne skal være trygg på at de oppnår sertifiseringen effektivt og innenfor den tidsrammen de velger. Vi følger deltakerne frem til sertifisering uansett.

Modul 1: Tirsdag 8. oktober kl. 13:00
Modul 2: Tirsdag 15. oktober kl. 13:00
Modul 3: Tirsdag 22. oktober  kl. 13:00
Modul 4: Tirsdag 29. oktober kl. 13:00

Ved påmelding her er du automatisk påmeldt alle fire modulene. Du må melde deg på modul 1 for å kunne følge webinarene. 

Kursleder vil følge progresjonen til den enkelte deltaker etter hvert som kriteriene oppfylles og gi individuell rådgivning der det er behov og vil være tilgjengelig pr. telefon, e-post og nett for spørsmål.

Kursopplegg
 • Modul 1: Styringsverktøyene og kartlegging av vesentlige miljøaspekter:
  • Miljøfyrtårn. Litt om bakgrunnen
  • Presentasjon av prosessen, fremdrift og arbeidsmetode
  • Kartlegging vesentlige miljøaspekter
  • Vesentlighetsscore og vektig (Vesentlighetsanalyse)
  • Hjelpeverktøy til Miljøfyrtårn
  • Arbeidsoppgaver knyttet til styringsverktøyene.
 • Modul 2: Plan, mål, delmål og tiltak
  • Virksomhetens miljøpolitikk
  • Miljømål og delmål
  • Handlingsplan forbedring og prioriterte tiltak
  • Fordeling av oppgaver og ansvar
  • Arbeidsoppgaver knyttet til plan, mål og tiltak
 • Modul 3: Arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp.
  • Styrende dokumenter og rutiner
  • Lovbestemte krav og bestemmelser
  • Innkjøpsrutiner og krav til leverandører
  • Reise- og transport rutiner
  • Energibruk og energiattest
  • Avfallsrutiner og håndtering av farlig avfall
  • Arbeidsoppgaver knyttet til arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og utslipp
 • Modul 4: Innrapportering, evaluering og sertifisering.
  • Kontroll av miljøstyringssystemet
  • Ledelsens gjennomgang
  • Ekstern kommunikasjon, rapportering og dialog
  • Lukke eventuelle avvik og verifisere dokumentasjon
  • Forbedringsområder og evaluering
  • Avslutte arbeidet med innrapportering
  • Gjennomgang av status før sertifisering

Mellom modulene vil deltakerne bli tildelt arbeidsoppgaver. Det forutsettes at disse løses til avtalt tid. Konsulenten vil være tilgjengelig på telefon og epost i tilfelle man ønsker hjelp med oppgavene.

Hva sier deltakerne:

"Først vil jeg takke for godt gjennomført kursserie. Jeg synes dette var en klar og konkret rettledning for oss som er nybegynnere innen Miljøfyrtårn. Veldig oversiktlig og greit!"

Spørsmål kan sendes på forhånd til

Persondatabehandling: Man samtykker i at personopplysningene benyttes i forbindelse med webinaret.

"Fast track": Vi tilbyr "fast track" i tilfelle feks. anbudsfrister. Gi oss beskjed.

MobMan AS jobber med noen av Norges største og minste bedrifter, over hele landet. Bedrifter som ønsker å drive på en mest mulig miljøeffektiv og enkel måte. Vi gjør det "grønne skifte" enklere.