NBF har sammen representanter fra våre medlemsbedrifter, Finansieringsselskapenes Forening (FINFO), Norges Automobil-Forbund (NAF), Viking Kontroll og Forbrukerrådet etablert en bransjenorm for vurdering av unormal slitasje ved tilbakelevering av leasing-/leiebil.

For at denne bransjenormen skal få så god effekt som mulig er det viktig at både leasingselskap og bilforhandler bidrar til at den tas i bruk på hensiktsmessig måte, både for kunde, bilforhandler og leasingselskap.

Fagsjef bilsalg i NBF, Tore Rylander

Husk dette når bransjenormen skal tas i bruk!

  • Sikre at leietaker mottar bransjenormen – digitalt eller på papir.
  • God og tydelig informasjon til kunden ved inngåelsen av en leasing-/leieavtale vil eliminere usikkerhet og tvil både underveis i leieperioden og ved tilbakelevering av bilen.
  • Vær spesielt nøye med å informere om alle punktene som omhandler kravene til service og vedlikehold.
  • Husk særlig på punktene som beskriver valg av verksted og hvilke retningslinjer som gjelder for servicer i leieperioden, samt hvem som bærer kostanden for eventuell service som sammenfaller med tilbakeleveringstidspunket i avtalen.

Eksempel: avtalen er på 3 år / 60.000 km service – hvem bærer kostnaden for 60.000 km servicen ved tilbakelevering? Avtal dette med kunden på forhånd – skriftlig!

  • Sørg for at det avklares med leasingselskapet hvilket verksted som skal foreta service, vedlikehold og reparasjoner på bilen, og at dette er tydelig kommunisert til leietaker.
  • Påse at bransjenormen innlemmes i selve leasing- /leieavtalen, slik at det sikres at bransjenormen blir en del av de komplette dokumentene som kunden signerer.
  • Informer kunden om viktigheten av å lese og sette seg inn i betingelsene i leasingavtalen, inkludert bransjenormen.
  • Sørg for god oppfølging og dialog med kunden underveis i leieperioden.

Har du spørsmål?

Tore Rylander, fagsjef bilsalg NBF.