Lønnsoppgjøret 2024

Her vil du finne informasjon om lønnsoppgjøret 2024; før, underveis og i etterkant. Vi publiserer aktuelle artikler og informasjon. Som NBF-medlem får du også innsikt i lønnsstatistikk i forkant av de lokale forhandlingene. Lønnsoppgjøret 2024 er et et hovedoppgjør. Det betyr at både tekst og satser i tariffavtalene skal reforhandles for en ny toårsperiode.

Aktuelle datoer i lønnsoppgjøret 2024

  • 20. februar: LO vedtar sine hovedretningslinjer for årets lønnsoppgjør
  • 7. mars: NHOs representantskapsmøte vedtar sine posisjoner foran årets oppgjør
  • 18. mars: Fellesforbundet overleverer sine konkrete krav til Norsk Industri (frontfaget)
  • 17. april: NBFs forhandlinger med Fellesforbundet (Biloverenskomsten) starter
  • De lokale forhandlingene vil starte etter vedtagelsen av oppgjøret – medio mai 2024. Da legges også lønnstallene ut i digital verktøykasse. 
  • Noen av datoene er ennå ikke endelig avklart. Vi kommer tilbake med mer informasjon.