Ingen spørsmål er for store - eller for små!

Våre medlemskonsulenter er klare til å hjelpe deg som NBF-medlem dersom du har spørsmål - enten om kontingenten, årsoppgaven, fakturaer eller andre forhold rundt ditt NBF-medlemskap. Ta kontakt!

  • Kitty Storsveen
  • Medlemskonsulent
  • Marina Marcussen
  • Medlemskonsulent