Skattefradrag på medlemskontingent

Medlemsbedrifter i NBF kan ha rett på skattefradrag på sin medlemskontingent.

Visste du at bedriftens medlemskontingent kan være skattefradragsberettiget?

Arbeidsgivere kan etter sktl. § 6-19 kreve fradrag for kontingent til arbeidsgiverforening. Fradraget for kontingent til arbeidsgiverforening er begrenset oppad til 2 promille av medlemsbedriftens samlede lønnsutbetaling i året forut for inntektsåret.

I tillegg vil serviceavgift, som er en del av medlemskontingenten, være fradragsberettiget som driftskostnad etter skt. § 6-1 (forutsetter skattemessig resultat). For denne delen av kontingenten er den ingen beløpsmessige begrensninger for fradraget. 

Dersom man er medlem i flere foreninger mv. gjelder fradragsbegrensningen for den samlede kontingent, herunder kontingent til yrkes- og næringsorganisasjoner.