NBFs juridiske gjennomslag

Det finnes mange eksempler på at medlemsbedrifter har spart mye penger og trøbbel ved å bruke NBFs advokater. I 2020 håndterte vi 1.800 saker for våre medlemmer - her har vi samlet et utvalg av juridiske gjennomslag.

 • En medlemsbedrift hadde en vanskelig og langvarig sykefraværssak. Sykemeldte medvirket ikke i sykefraværsarbeidet.

  Resultat: Etter NBFs rådgivning ble arbeidsforholdet avsluttet på en korrekt måte.

 • Leasingkunde påstod heving av leasingkontrakten. Parkerte bilen og krevde erstatning. Ikke hevingsgrunn. I stedet krav mot leietaker for kontraktsmislighold. 

 • Kunde krevde å få betale nybil med kredittkort, noe som ville kostet forhandleren et høyt gebyr.

  Resultat: Kredittkort er ikke tvungent betalingsmiddel. Forhandleren kunne nekte å akseptere denne betalingsformen.

 • Bilforhandler kontakter NBF-advokat omkring et ansvar for motorfeil som påhviler dem etter et bruktbilsalg. NBF-advokaten gjorde oppmerksom på at det ville være grunnlag for å rette reklamasjon mot tidligere innbytte-selger som måtte ha kjent til motorfeilen uten å opplyse om dette ved innbyttet. NBF-advokaten bistod i utformingen av reklamasjon mot innbytte-selger og videre i dialogen med innbytte-selgers advokat. NBFs juridiske rådgivning resulterte i at bilforhandler fikk dekket utbedringskostnadene av motorfeilen på ca 60.000 kr.

 • Et medlem vurderte å melde seg ut av NBF, da det dukket opp en juridisk problemstilling de trengte bistand for å håndtere. De valgte dermed å fortsette medlemskapet. NBF-advokaten bisto med å avvise en faktura for utbedring hos annet verksted for feil som angivelig skulle ha årsak i tidigere mangelfullt arbeid utført hos NBFs medlem. Saken endte positivt for medlemmet, som sparte inn medlemskapet sitt alene på denne ene saken. NBFs juridiske rådgivning sparte dem for et krav på 50.000 kr, samt omfattende advokatutgifter.

 • Bilforhandler mottok et hevingskrav på ca. 320.000 kr, og benyttet NBF-advokaten til å foreta mangelsvurderingen. NBF-advokaten bistod med skriftlig juridisk vurdering og avslag av hevingskravet. Kunden stod på sitt, og saken gikk gjennom både Forbrukerrådet og Forbrukerklageutvalget (FKU). I FKU ble saken endelig avgjort, hvor kunden tapte saken på alle punkt. NBF-s råd sparte medlemmet for flere hundre tusen kroner.  

 • Et verksted satt på en uavhentet kundebil. Kunde betalte ikke verkstedregningen og bilen opptok plass. Verkstedet var i villrede i forhold til hvordan de skulle få inndrevet pengene, samt bli kvitt bilen. NBF-advokaten gjorde verkstedet oppmerksom på verkstedets salgsrett, og veiledet medlemmet trinnvis gjennom hele den rigide salgsprosessen. Verkstedet fikk inndrevet sitt utestående, og ble kvitt kundebilen.

 • Bilforhandler mottar hevingskrav etter å ha solgt to biler med feil opplyst årsmodell. Forhandler er innstilt på å etterkomme kunden, inntil NBF- advokaten gjør oppmerksom på at prisavslag vil være en vel så egnet mangelsanksjon. Saken finner sin løsning gjennom prisavslag, et langt rimeligere alternativ for forhandleren enn to hevingsoppgjør.
 • Bilforhandler mottok hevingskrav etter 3,5 år. Kunden hadde funnet ut at bilen var 2 år eldre enn opplyst ved salget. Heving ville kostet retur av kjøpesum på nærmere kr 450 000 i tillegg til forsinkelsesrente. NBF-advokaten skrev brev for forhandleren til kunden og viste til at det rettslig sett ikke er grunnlag for heving, men kun et relativt beskjedent prisavslag. Selv om forhandleren valgte å betale kunden noe mer enn kunden hadde krav på, sparte NBFs råd kunden for flere hundre tusen kroner.

 • Bilforhandler mottok hevingskrav vedrørende en bil som hadde kostet rundt kr 520 000. NBF-advokat påpekte at hevingskravet kunne avverges fordi det var reklamert for sent.

 • Flere forhandlingsmøter i individuelle oppsigelsessaker ble løst minnelig. Små seire for bedrifter som ønsket å unngå krevende rettssaker. Slike forhandlingsmøter er ofte krevende fordi ansatte som er blitt oppsagt har mange muligheter til å "presse" bedriftene via regelverk som i stor grad verner de ansatte.