Ti gode grunner til å reparere bil hos et NBF-medlem

Her er 10 gode grunner til hvorfor det er tryggere å reparere bilen sin hos et NBF-medlem.

  1. Bilverkstedet er godkjent av offentlige myndigheter
  2. Personellet oppfyller myndighetenes krav til kompetanse
  3. Bilverkstedet tilfredsstiller myndighetenes krav til kvalitetsstyringssystem
  4. Bilverkstedet har riktig og nødvendig utstyr, samt oppdatert programvare
  5. Bilen din blir ivaretatt av kompetent personell
  6. Bilverkstedet etterlever gjeldende lovverk og driver etter god forretningsskikk
  7. Bilverkstedet gir deg alltid kvittering, på alt arbeid
  8. Bilverkstedet oppfyller arbeidstakernes rettigheter
  9. Bilverkstedet er sammen med NBF opptatt av å ivareta miljøet
  10. Bilverkstedet kan gjennom sitt medlemskap i NBF tilby egen tvisteløsningsnemnd for sine kunder

Her finner du NBF-medlemmer der du bor