Det er en rekke lover og tariffavtaler som regulerer rettigheter og plikter i arbeidsforhold. Den mest sentrale loven er arbeidsmiljøloven (AML) med bestemmelser om alt fra arbeidstakers og arbeidsgivers plikter, via permisjonsregler, arbeidstid, diskrimineringsregler og regler om oppsigelse og avskjed etc. Arbeidsmiljøloven er en såkalt vernelov som i stor grad skal beskytte den ansatte. Det betyr at bestemmelsene i loven som hovedregel ikke kan fravikes til ugunst for den ansatte.

Her finner du henvisning til både AML og flere andre sentrale lover som berører sentrale temaer som er aktuelle i arbeidsforhold: