NBF-advokatene

5 ansatte

Avdelinger
NBF-advokatene
5 ansatte funnet med valgt filtrering.

Hans Tore Hagland

Advokat, forhandlingssjef

Jobber med: juridisk medlemsbistand, tariffspørsmål (Biloverenskomsten og bilselgeravtaler), lønnsforhandlinger, personalsaker, HR, ansettelse og opphør av arbeidsforhold, nedbemanning, lønns- og arbeidsvilkår, sykefravær samt feriespørsmål. Kurs og foredrag.

Aina Beate Kallak

Aina Beate Kallak

Advokat

Jobber med: Juridisk medlemsbistand, personalsaker, HR, ansettelse og opphør av arbeidsforhold, nedbemanning, lønns- og arbeidsvilkår, sykefravær, ferie samt tariffspørsmål. Kurs og foredrag. Generelle juridiske spørsmål.

Mia Cecilie Lindstad

Mia Cecilie Lindstad

Advokat

Jobber med: Juridisk medlemsbistand, kurs og foredrag, kundeklager salg og verksted, kontrakter, garantier, forretningsvilkår, andre retts-spørsmål knyttet til drift, skatt og avgift.

Tone Molvær Berset

Advokat

Jobber med: Juridisk medlemsbistand, kurs og foredrag, kundeklager salg og verksted, kontrakter, garantier, forretningsvilkår, andre retts-spørsmål knyttet til drift, skatt og avgift.