De fleste av våre medlemsbedrifter er formelt bundet av en eller flere tariffavtaler. Vi har forhandlingsansvaret for Biloverenskomsten og bilselgeravtalene med Handel og Kontor og Negotia.

Her finner du henvisning til de relevante tariffavtalene for bilbransjen: