Mangfold møte 2: Diskriminering, trakassering og mobbing

  • 8. des 2022Kl. 09.00–10.00

Med bakgrunn i Trivselsundersøkelsen BIL/NBF gjennomførte før sommerferien, vil vi nå invitere til flere digitale møter for å følge opp funnene i undersøkelsen. Dette er møte nummer to i en serie på tre møter.

Kun for medlemmer i NBF og BIL. Møtet tas opp.

Foto: Unsplash.com

Les mer om undersøkelsen som danner bakgrunn for møtene her >  

Agenda for møte den 8,12 kl. 9.00-10.00 er: 

Tema: Diskriminering, trakassering og mobbing

  1. Hvordan forebygge trakassering, seksuelltrakassering og mobbing? V/Claus Jervell i Fellesforbundet   
  2. Kurs for lærlinger om hvordan en skal oppføre seg mot hverandre. V/ Mai-Britt Johannessen Opplæringskontoret i Østfold 
  3. Hvordan arrangere firmafest/julebord uten å diskriminere og hindre trakassering. V/Aina Kallak Advokat NBF 

Målgruppen for møtene er ledere og de som jobber med HMS, HR, kompetanse og rekruttering.

I arbeidsgruppen for å sette agenda for disse møtene sitter representanter fra Bauda AS, Bertel O. Steen AS, Møller Mobility group AS, Volvo Car Norway AS, Norsk Scania AS, Kverneland AS, Polestar Norge, BIL og NBF.

Møtene vil bli tatt opp.