Mangfold møte 4: Hvordan synliggjøre karrieremuligheter og møte nye  kompetansebehov

  • 13. apr 2023Kl. 09.00–10.00

Med bakgrunn i Trivselsundersøkelsen BIL/NBF gjennomførte før sommerferien i 2022, inviterer vi til flere digitale møter for å følge opp funnene i undersøkelsen. Dette er møte nummer fire.

Kun for medlemmer i NBF og BIL. Møtet tas opp.

Foto: Unsplash.com

Ønsker du å lese mer om undersøkelsen klikk her > 

Vi fortsetter å invitere til møter hvor vi tar opp aktuelle tema som er relevante for å øke trivselen i bilbransjen. I Trivselsundersøkelsen som ble gjennomført før sommeren i 2022, var det tre funn som utpekte seg.

Agenda for møte den 13.04 kl. 9-10 er: 

Tema: Hvordan synliggjøre karrieremuligheter og møte nye kompetansebehov. 

  1. Bransjen endrer seg i raskt tempo og kravet til kompetanse endres. Egil Steinsland i NBF gir et oversiktsbilde over endringer i bilbransjen og prognoser for årene fremover og hva det gjør for kompetansebehovet. 
  2. "OpEx - spesialisering og standardisering for en digitalisert kunde- og ansattreise" V/ Kate Skaug Nilsen, Møller Bil, Jessheim. 
  3. Ingeborg-nettverket, hvordan rørbransjen har klart å øke kvinneandelen fra 3,2% til 7,7 % siden 2016.
    V/Eli H. Heyerdal Eide, styreleder

Målgruppen for møtene er ledere og de som jobber med HMS, HR, kompetanse og rekruttering.
I arbeidsgruppen for å sette agenda for disse møtene sitter representanter fra Bauda AS, Bertel O. Steen AS, Møller Mobility group AS, Volvo Car Norway AS, Norsk Scania AS, Kverneland AS, Polestar Norge, BIL og NBF.
Møtene vil bli tatt opp.