Digitalt frokostmøte for medlemsbedrifter: Statsbudsjettet for 2024

  • 11. okt 2023Kl. 09.00–10.00

Hver onsdag inviterer vi medlemsbedriftene våre til et digitalt frokostmøte med aktuell tematikk. Vi spanderer innholdet, bare fyll opp kaffekoppen og logg deg på!

kaffekopp med kaffebønner

Foto: Unsplash.com/NBF

Fredag 6. oktober legger Regjeringen frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2024. 11.oktober inviterer NBF til frokostmøte for å snakke om hva som ligger forslaget til statsbudsjett, og prosessen går på Stortinget frem til budsjettet blir vedtatt.

Bilbransjen står i en krevende situasjon med lav kontraktinngang, dyrtid, inflasjon og rentehevinger. NBFs melding til finansminister Trygve Slagsvold Vedum har vært krystallklar; dette er ikke tiden for nye avgiftsgrep. 

NBF kommer til å delta i budsjetthøring i Finanskomiteen på Stortinget, og jobbe med samarbeidspartnerne inn mot politikerne for å ivareta bransjens interesser. Regjeringspartiene vil forhandle med SV på Stortinget for å oppnå flertall for budsjettet som skal vedtas før jul.      

Stortinget har tidligere vedtatt at ordningen om at elbilene skal ilegges mva for kjøpsbeløp over 500 000 kroner skal vare til 2025. I forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett i år vedtok også Stortinget at plug in-hybridene skal miste alle fordelene fra 1. januar 2024.

Les også NBFs første reaksjoner på statsbudsjettet > 

Vi bruker Teams som digital møteplattform og alle som er påmeldt mottar Teams-linken noen dager før møtet, og ved hjelp av denne får man tilgang til møtet. Deltakelse i de digitale frokostmøtene er med andre ord like enkelt som å delta i ordinære Teams-møter.

Regelmessig vil NBF gjennom sine nyhetsbrev annonsere de kommende frokostmøtene noen uker frem i tid. For å sikre at vi hele tiden tilbyr aktuelle temaer annonseres ikke møter for langt frem i tid, men altså regelmessig innenfor en begrenset periode.

Digitale frokostmøter vil bli gjennomført hver onsdag fra kl. 09:00, og med varighet på 30 – 45 minutter. Normalt vil det i hvert møte bli presentert 1 – 2 temaer og deltakerne får anledning til å stille spørsmål i form av chat.