Ny rapport om arbeidslivskriminalitet innen bilbransjen

Det er bransjeprogrammet for bil som har fått utarbeidet rapporten. Samfunnsøkonomisk analyse har gjort datainnsamlingen, analysert og skrevet rapporten. Rapporten setter to streker under det vi alltid har visst. Arbeidslivskriminalitet, svart arbeid og useriøsitet er en stor utfordring innen bil.

Rapporten anbefaler et bredt spekter av tiltak for å bekjempe problemet. Det er viktig med effektive og målrettede tiltak. NBF og Fellesforbundet er initiativtager for bransjeprogrammet, som består av partene i arbeidslivet. Det vil si myndighetene, arbeidstakerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene. Alle er dermed samlet rundt samme bord.

Med to streker under svaret kan programmet virkelig starte arbeidet med å identifisere og utvikle gode tiltak. NBF mener det er viktig å iverksette tiltak raskt, vi har ingen tid å miste. Vi må komme på offensiven så fort som mulig. Det handler både om harde tiltak som mer effektive myndighetsaksjoner og tilsyn, og mykere som informasjonstiltak mot forbrukere.

Les hele rapporten her > 

Dette sier kommunikasjonssjef Egil Steinsland i NBF om rapporten > 

Hør hva administrerende direktør i NBF, Stig Morten Nilsen, sier om rapporten >