Informasjon om ordningen «Frivillig avregistrering uten innlevering av skilt»

Nyhet, Bilsalg

Publisert

logo statens vegvesen

Fra og med 12. september 2022 kan du av- og påregistrere kjøretøyet på nett, uten å levere skiltene (kjennemerkene) på trafikkstasjonen. Eier oppbevarer skiltene mens kjøretøyet er avregistrert. Kjøretøybransjen kan derfor oppleve å kjøpe kjøretøy som er avregistrert der eier har skiltene til kjøretøyet.

Informasjonen til virksomheter som er involvert i kjøp og salg av alle typer kjøretøy

Registreringsstatus på kjøretøy kan sjekkes på www.vegvesen.no/kjoretoyopplysninger.

Kjøretøy som flyttes mellom lokasjoner eller selges til andre virksomheter kan ha skilt påsatt eller liggende i kjøretøyet, også når de er avregistrerte. Når det benyttes dags- eller årsprøvekjennemerker (f.eks. ved flytting), skal de ordinære skiltene være avmontert.

Viktig å vite/tenke på ved avregistrering av kjøretøy:
  • Kjøretøyet skal ikke brukes fra det øyeblikket det er avregistrert
  • Når kjøretøyet avregistreres, blir det automatisk uforsikret
  • For å unngå at avregistrerte og uforsikrede kjøretøy ubevisst brukes, anbefaler vi at dere benytter dagens gode rutiner for skilthåndtering.
  • Bruk av uforsikret kjøretøy kan medføre gebyr eller sanksjoner og eier/fører kan bli økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet forårsaker skade
  • Kjøring med avregistrert kjøretøy medfører gebyr på 5.000, - kroner. Fører og eier er solidarisk ansvarlig.

bilnøkler.jpgFoto: Unsplash.com

Spesielt for brukere av Autosys Bransjeløsning

Ved bruk av bransjeløsningen for kjøp av brukte kjøretøy er det få endringer i forbindelse med at avregistrering uten innlevering av skilt innføres. Dere kan oppleve at kjøretøy allerede er avregistrert ved kjøp av brukt kjøretøy og at eier selv har skiltene. Da tas skiltene inn sammen med kjøretøyet.

Når det gjelder oppbevaring av skilt for frivillig avregistrerte kjøretøy så er det i dag et krav om at skiltene skal være oppbevart i låst skap/rom. Etter ny ordning vil det også være anledning til å oppbevare skiltene påmontert avregistrerte kjøretøy. Nye kjennemerker vil fortsatt ha krav om oppbevaring i låst skap/rom.

Ved et eventuelt tilsyn i henhold til avtalen om bruk av bransjeløsningen skal dere også kunne gjøre rede for/dokumentere hvor skiltene som er påmontert avregistrerte kjøretøy befinner seg.

Når skilter til avregistrerte kjøretøy nå kan være påmontert kjøretøyet, må skriftlige rutiner for bruk og opplæring oppdateres slik at dere har gode, skriftlige rutiner som sikrer at alle i virksomheten vet å sjekke om et kjøretøy er påregistrert og forsikret før det tas i bruk/lånes ut.

Ved prøvekjøring/flytting av avregistrerte kjøretøy er det fortsatt års- og dagsprøve­kjennemerke som skal benyttes. Disse skal ikke benyttes sammen med ordinære skilt.

Dersom tidligere eiere ikke leverer med kjøretøyets skilt, må disse ettersendes til ny eier. Dersom det ikke lar seg gjøre, må de meldes tapt for å få utstedt nye skilt.

Generelt om ordningen «Avregistrering uten innlevering av skilt»

I 2021 var det 190 000 kjøretøy som ble avregistrert ved en trafikkstasjon. Det er ofte eiere av sesongkjøretøy, for eksempel bobiler, motorsykler, mopeder og veteranbiler som ønsker å avregistrere kjøretøyet når det ikke brukes. Det er beregnet en årlig samfunnsøkonomisk gevinst på over 300 millioner kroner ved at kjøretøyeierne slipper å reise til trafikkstasjonen for innlevering og uthenting av skilt.

Ordningen innføres som en del av regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor. Dette er en av flere løsninger som Statens vegvesen utvikler for å gi en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv gjennom bedre tjenester, mer effektiv ressursbruk i offentlige virksomheter og legge til rette for produktivitetsøkning i samfunnet.